Tjenester

Øyvind Kvamme

Tømrer og snekkertjenester

Hva slags tjenester kan Øyvind Kvamme utføre?

Øyvind Kvamme kan utføre servicejobber som renovering av bad, rehabilitering av eldre hus og tilbygg og oppføring av nye eneboliger og garasjer, samt mye mer.


Vi kan også styre prosjektet fra startfasen med planlegging, og helt frem til ferdig produkt. Gratis befaring er inkludert hvis ønsket.